CITES

Default Image

A. Živočíchy

Druh

 Príloha nariadenia ES/dohovoru CITES:

Accipiter gentilis - jastrab lesný A/II
Accipiter nisus - jastrab krahulec  A/II
Aegolius funereus - kuvik  kapcavý  A/II
Aegypius monachus – sup tmavohnedý  A/II
Aquila heliaca - orol kráľovský  A/I
Aquila chrysaetos - orol skalný A/II
Aquila clanga - orol hrubozobý    A/II
Aquila pomarina - orol krikľavý  A/II
Aquila rapax - orol stepný B/II
Asio flammeus - myšiarka močiarna  A/II
Asio otus - myšiarka ušatá        A/II
Athene noctua - kuvik plačlivý A/II
Bubo bubo - výr skalný                  A/II
Buteo buteo - myšiak lesný   A/II
Buteo lagopus - myšiak severský           A/II
Buteo rufinus - myšiak hrdzavý  A/II
Circaetus gallicus - hadiar krátkoprstý A/II
Circus aeruginosus - kaňa močiarna       A/II
Circus cyaneus - kaňa sivá     A/II
Circus macrourus - kaňa stepná A/II
Circus pygargus - kaňa popolavá  A/II
Falco biarmicus – sokol tmavý  A/II
Falco columbarius - sokol kobec         A/II
Falco cherrug - sokol rároh  A/II
Falco naumanni-sokol bielopazúrový  A/II
Falco peregrinus - sokol sťahovavý A/I
Falco subbuteo - sokol lastovičiar  A/II
Falco tinnunculus - sokol myšiar   A/II
Falco vespertinus - sokol červenonohý   A/II
Glaucidium passerinum - kuvik vrabčí  A/II
Gyps fulvus - sup bielohlavý        A/II
Haliaeetus albicilla - orliak morský A/I
Hieraaetus pennatus - orol myšiakovitý  A/II
Milvus migrans - haja tmavá  A/II
Milvus milvus - haja červená        A/II
Neophron percnopterus - sup biely    A/II
Nyctea scandiaca - sova snežná     A/II
Otus scops - výrik lesný               A/II
Pandion haliaetus - kršiak rybožravý  A/II
Pernis apivorus - včelár lesný  A/II
Strix aluco - sova lesná                    A/II
Strix uralensis - sova dlhochvostá    A/II
Surnia ulula - krahuľa hôrna A/II
Tyto alba - plamienka driemavá  A/II