Vzdelávanie detí a mládeže

Výnimočná škola - Svetový unikát

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, priamo pod legendárnym Sitnom (1009 m.n.m)
Škola nesie meno svetoznámeho astronóma a prírodovedca Maximiliána Hella, ktorý sa narodil v obci Štiavnické Bane a profiluje sa predovšetkým sokoliarskym, poľovníckym a lesníckym smerom.

Úlohou voliteľného predmetu sokoliarstvo je poskytnúť žiakom komplexné odborné vedomosti a skúsenosti zo: 

  • sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov 
  • výcviku poľovných dravcov, ich použitia na lov, zhotovovania sokoliarskej výstroje a pomôcok a využitia dravcov v praxi
  • zákonných predpisov o sokoliarstve, členstve v SKS a sokoliarskej etike

Študenti klubu sa zúčastňujú na pravidelnej klinickej stáži nad rámec povinnej výučby. Pomáhajú ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti o hospitalizované zvieratá. Okrem toho sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy, ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej stanice. Členovia klubu sa starajú o vonkajšie voliéry, kde majú v držbe dravcov. Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie a ukážky.

Škola vznikla na pôde bývalej Vysokej baníckej a lesníckej školy v r. 1919.a stala sa dedičkou jej zariadení. Bola zriadená vtedajším Ministerstvom zemědelství v Prahe. Prvým riaditeľom sa stal Dr. Ing. PhDr. H.c. Rudolf Haša. Prví absolventi opustili brány školy v r. 1923. V súčasnosti je možné na škole študovať v študijnom odbore Lesníctvo dve odborné odborné zamerania : Lesníctvo a Krajinná ekológia – stredoškolské štúdium. Od r. 1997 bolo otvorené aj Vyššie odborné štúdium v odbore Lesníctvo a lesnícky manažment.