Biologická ochrana letísk

Strety lietadiel s vtákmi sú časté. Každý rok celosvetovo do lietadiel narazia tisícky vtákov. Za posledné desaťročie množstvo takýchto evidovaných situácií vzrástlo, a to najmä kvôli väčšiemu počtu lietadiel vo vzduchu. Napríklad na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenajú každý rok do tridsať potvrdených stretov lietadiel s vtákom. Ku kolíziám dochádza najčastejšie v letnom období. Najviac v júni, v júli a v auguste. Najmenej v novembri a decembri. K stretom väčšinou dochádza počas dňa. Počas súmraku, alebo noci minimálne. Do akej miery sú strety s vtákmi nebezpečné závisí od toho, či ide o kolíziu s motorom alebo inou časťou lietadla. Poprípade, či ide o celý kŕdeľ, alebo len jedného vtáka. Dôležitým faktorom je aj jeho veľkosť. Väčšina stretov má našťastie za následok len ekonomické škody vo forme menších preliačenín, či poškodení trupu.

Horšie sú ale prípady nasatia vtáka do motora. Motory lietadiel sú síce navrhnuté tak, aby odolali nárazom menších druhov vtákov, napriek tomu ale často krát dochádza k ich poškodeniu. Najhoršou kombináciou je kolízia s kŕdľom veľkých vtákov. Najznámejší takýto prípad je let Airbusu A320, ktorý sa tesne po štarte  z New York-skeho letiska La Guardia zrazil s kŕdľom kanadských husí. Tie mu poškodili všetky motory a lietadlo muselo núdzovo pristáť na rieke Hudson.

Prevencia pred takýmito nehodami je preto pre letiská prioritou. Na tom, aby sa kolíziám s vtáctvom predchádzalo, pracuje biologická ochrana letiska. Tú tvoria sokoliari, ktorí využívajú strach vtákov z ich prirodzených predátorov na to, aby preventívne znižovali ich výskyt na letisku či v jeho okolí. Pravidelne počas dňa a často aj medzi jednotlivými letmi lietadiel lietajú na letisku sokoliarsky cvičené dravce. Ostatné vtáky si tak uvedomujú, že toto je lovné teritórium dravca a snažia sa tomu priestoru vyhýbať. Na Slovensku sokoliari zabezpečujú prevenciu pred nárazom vtákov do liatadiel na civilných letiskách v Bratislave a v  Košiciach a tiež na vojenských letiskách Sliač a Kuchyňa.

Biologická ochrana za pomoci sokoliarsky cvičených dravcov sa ale nevyužíva len na letiskách. Sokoliari sa úspešne uplatňujú aj pri strážení viníc, ovocných sadov, plantáží čučoriedok, či iného bobuľového ovocia. Strach z prítomnosti dravca je veľmi účinný a prírode blízky spôsob, ako odtiaľ vyhnať kŕdle škorcov, čí iných drobných spevavcov, ktoré by spôsobovali škody na týchto plodinách. Osobitnou kapitolou je biologická ochrana v intraviláne obcí a miest zameraná zvyčajne proti krkavcovitým vtákom a holubom. Tie svojou prítomnosťou a hniezdením vo veľkých počtoch často krát úplne znemožňujú občanom využívať napríklad parky. Svojim trusom agresívnym poškodzujú historické pamiatky a fasády budov. Predstavujú zároveň hygienické riziko z prenosu niektorých nákazlivých chorôb.

holuby 

Foto: MY Žilina, SME, web