IAF Welfare kurz pre dravce používané v sokoliarstve, 2022

wlfare2022

Sokoliari lovia korisť so svojimi dravcami v ich prirodzenom prostredí a dobre poznajú vhodné životné podmienky svojich dravcov. Sokoliari milujú svoje dravce. Sokoliarstvo je časovo náročné, ak človek nemiluje dravca, neprevezme na seba bremeno sokoliara. Len dravec, ktorý je v optimálnej fyzickej a psychickej kondícii, môže byť úspešným lovcom. 

Aby to sokoliari dosiahli, vynakladajú veľké úsilie na welfare a pohodu svojich vtákov.

International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF) je medzinárodná federácia sokoliarskych organizácií zastupujúca sokoliarov v 90 krajinách. IAF poskytuje tento online kurz (link nižšie) starostlivosti o zvieratá na posilnenie vedomostí a schopností tých, ktorí chcú začať so sokoliarstvom, a ktorý bude užitočný aj pre skúsených sokoliarov. 

To ukáže ostatným zainteresovaným v politike, vládnym službám a mimovládnym organizáciám, aká zložitá je táto téma a že sokoliari majú odborné znalosti na to, aby si s touto problematikou poradili. 

Tento kurz pozostáva z textov, zvukových záznamov a videí, ktoré tvoria základný materiál potrebný na vyplnenie dotazníkov, ktoré sa nachádzajú na konci každej časti. Sú tam aj odkazy na ďalší materiál vo forme dokumentov a dokumentov, ktoré boli citované v hlavnom materiáli, a na videá z externých zdrojov. Tí, ktorí absolvujú kurz a správne odpovedia na dostatočný počet otázok, získajú Osvedčenie o spôsobilosti v starostlivosti o zvieratá vo vzťahu k sokoliarskym dravcom.

Ak chcete začať, kliknite na tlačidlo „Spustiť kurz“ v hornej časti stránky na tomto linku: https://rise.articulate.com/share/QWVi9c79vdOdo7ubhQ2jPO7J_sy1ouHY#/