Uskutočnilo sa ďalšie Sokoliarske stretnutie s medzinárodnou účasťou

311109979 500552745448553 4512638862147041611 nV dňoch 19.-22.októbra 2022 sa uskutočnilo tradičné slovenské stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou. Medzinárodná účasť bola zastúpená sokoliarmi zo štátov: Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko. Na stretnutí bolo prítomných viac ako 50 dravcov - orlov skalných, jastrabov, kaňúrov okrúhlochvostých a sokolov. Sokoliari lovili v 6tich poľovníckych revíroch a zaradení boli do 6tich skupín, konkrétne tri orlie, dve jastrabie a harrysie a jedna sokolia. Tu sa chceme poďakovať miestnym poľovníkom a užívateľom poľovníckych revírov za poskytnutie revírov na sokoliarske lovy. V tomto roku bolistavy malej zveri vyššie ako v predchádzajúcom roku, takže sokoliari mohli prakticky realizovať umenie lovu so sokoliarskymi dravcami. Výsledkom trojdňových lovov bol výrad s 52 zajacmi, 9 kusmi srnčej zveri a 9 bažantami.