IAF Bulletin - Február 2021

Zákaz vyraďovania kurčiat z dielne EU

2EU vstúpi 1. 1. 2022 do platnosti aktu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životných podmienkach zvierat. Týmto aktom sa obmedzuje vyraďovanie nevohdných kurčiat, bude zastavené, ale v niektorých krajinách bude dočasne pokračovať. 

Ekonomický záujem len o chované sliepky chované pre vysokú znáškovosť sa nepovažuje za dobrý dôvod pre utratenie samcov kurčiat týchto chovných líní. Boli vyvinuté uskutočniteľné metódy na zisťovanie pohlavia kurčiat pred vyliahnutím a už ich využíva niekoľko veľkovýrobcov, ktorí podporili zmenu zákona. 

Pre sokoliarov v EU ako aj mimo EU, ktorý sa k jednodňovým kurčatám dostávali bežne, sa odporúča kontaktovať svojich dodávateľov a požadovať radu o alternatívach, je aj možnosť ďalej chovať a vykrmovať samcov tak, že pôjde o plnohodnotnú alternatívu.

Nový Vice Prezident pre Latinskú Ameriku a Karibik

Na začiatku tohkto roku sa Adrian Reuter stal oficiálne prvým IAF VC pre daný región. Táto nová pozícia otvára príležitosti nadviazania na Pracovnú skupinu IAF pre Latinskú ameriku, čím sa zlepší komunikácia medzi vedením IAF a predstaviteľmi daných krajín s cieľom zabezpečiť relevantné výsledky celosvetových projektov, ktoré sú benefitom práce s IAF. Vzhľadom na súčasné výzvy IAF v oblasti sokoliarstva je dôležité zaručiť prístup k materiálom a smerniciam IAF, podporiť ich využívanie, pričom je dôležité dbať na to, aby sa záujmy IAF a LAC zhodovali. 

Je taktiež dôležité podporovať nadchádzajúce generácie sokoliarov v LAC. Prevažná časť práce musí byť vykonaná na nadnárodnej úrovni, preto je nevyhnutné spolupracovať členmi klubu IAF na spoločnom úsilí, ktoré môžu pomocou pracovných skupín posúvať rôzne skúsenosti a podporu pri rôznych témach celoštátneho významu. 

Nová stratégia IAF poskytuje dobrý rámec pre koordinované úsilie, keďže má omnoho väčší vplyv ako individuálne úsilie. Za posledné roky sa aj v tomto regióne dosiahlo veľa, ale podmienky v ktorých sa sokoliarstvo v LAC praktizuje sa neustále menia a vyžadujú si úsilie celej sokoliarskej komunity. 

Budú to vzrušujúce časy. Všetci sa tešíme na pozitívnu budúcnosť umocnenú touto spoluprácou.

3

Séria prednášok cez Zoom

45

Pandémia koronavírusu vniesla do našich životov ”nový normál” a to, čo sme považovali za bežné sa stalo vážne sťaženým. Išlo hlavne o snahy, stretnúť sa s priateľmi a učiť sa z našich rozhovorov. Z tohto dôvodu sa stali naše stretnutia presunuli do virtuálneho prostredia. 

Nie je to najpríjemnejší druh stretnutia, avšak priniesol nám možnosti sa takto stretnúť s osobami, s ktorými by osobné stretnutia neboli možné nikdy skrz vzdialenosti a náklady, ktoré môžu vytvárať neprekonateľné prekážky. 

V tejto súvislosti sa IAF snaží sprostredkovávať sériu prezentácií odborníkov vo svojich odboroch pre pobavenie ale aj poučenie ostatných. 

Prezentovanie odštartoval 21.2.2021 Karl-Heinz Gersman, v prezentácií ktorá nás zavedie k jeho dlhodobého záujmu o sokoliarsku literatúru ale aj k prezentácií niektorých z pokladov jeho zbierky, Jeho zbierka sa celkom určite dá prirovnať k statuse najrozšírenejšej a najdôležitejšej sokoliarskej knižnice v osobnom vlastníctve.

Ruka v ruke z jeho dlhodobým záujmom o historickú sokoliarsku literatúru je aj jeho sokoliarska zcestovanosť, ktorá mu dáva jedinečnosť v oceňovaní historických kníh a rukopisov. 

21.03.2021 vystúpi Don Ryan, riaditeľ Irish Howking Clubu, ktorý nám porozpráva o histórií a vývoja sokoliarstva v Írsku. 

Mnohí sme si vedomí úrovne írskeho sokoliarstva, avšak aj írska nedávna sokoliarska história zobrazuje širokú škálu zaujímavých projektov, do ktorých vstupujú s plným nasadením.

4. apríla sa presunieme do USA, kde sa stretneme s Kentom Carniem, zakladateľom Sokoliarskeho archívu v Boise, Idaho a podporovateľom takých archívov po celom svete. 

Meno Kent pratrí k nezameniteľným menám svetového sokoliarstva. Aj keď je synonymom archívu, hovorí za neho aj dlhodobá história praktického sokoliara a mnohé priateľstvá v sokoliarskej komunite. 

Rozhovory s Kentom sú nekončným zdrojom úžasu a inšpirácie. 

18.4.2021 sa porozprávame s britským sokoliarom Mikeom Calvinom, kde nám zo svojho domova v Austrálii, odkiaľ nám prezdieľa svoje vedomosti s týkajúce sa rehabilitácie zranených dravcov, hlavne jastrabov.  

Mikeova posadnutosť sokoliarstvom siaha mnoho rokov dozadu a jeho schopnosti a vedomosti sú oceňované po celom svete, rovnako ako jeho ochota zdieľať s ostatnými jeho nadobudnuté skúsenosti.

2. mája sa môžete pripojiť do debaty s Viceprezidentom IAF pre Áziu Keyiom Nakamijmom z Japonska, aby sme sa dozvedeli niečo o kultúre, histórii a dedičstve japonského sokoliarstva a jeho aplikácii pri ochrane dravých vtákov.

Keiya Nakajima je samozrejme uznávaným členom IAF a jeho obrovské znalosti sú zdieľané  v širšom sokoliarskom svete.

Každý, kto má akékoľvek otázky týkajúce sa japonského sokoliarstva, nenájde lepšieho človeka, ktorý by im na nich odpovedal.

Nové prezentácie budú naplánované v dvojtýždňových intervaloch, budú pokrývať čo najviac aspektov sokoliarstva a taktiež budú využívať obrovskú zásobu odborných znalostí, ktoré máme k dispozícii.

IAF so svojimi pridruženými klubmi a organizáciami na celom svete môže s absolútnym opodstatnením tvrdiť, že má vo svojich radoch najväčší počet odborných znalostí v oblasti sokoliarstva a dravých vtákov.  Preto využívame túto možnosť zdieľať niektoré z týchto odborných znalostí v čase, keď sú fyzické stretnutia takmer nemožné.

Spočiatku, budú  „účastníci“ pozývaní na prezentácie, aby bolo zaistené publikum znalé problematiky, ktoré podporí zaujímavý diskurz a prezentácie čo najviac uvoľní a spríjemní prednášajúcim.

Zámerom je však povzbudiť zainteresovaných účastníkov z členstva IAF a z klubov pridružených IAF.

Na konci každej prezentácie majú účastníci možnosť položiť príslušné otázky, ktoré môžu byť predložené vopred alebo počas prezentácie, prostredníctvom chatu.

Každá vyššie uvedená prezentácia sa uskutoční o 17:00 SEČ. Po vyhlásení záujmu o účasť bude pred schôdzou odoslaný e-mail s odkazom na aplikáciu Zoom.

Každá prezentácia bude tiež zaznamenaná na účely archivácie a budúceho použitia. 

Je dôležité, aby sa odborné prezentácie využívali pre prospech sokoliarstva a aby sa oceňovali tak, ako si to zaslúžia.

Zostáva mi už len poďakovať tým, ktorí súhlasili so zdieľaním časti svojich odborných znalostí prostredníctvom svojich prezentácií, a tým, ktorí prejavili záujem o ich účasť.

7

Plán výučby IAF pre rok 2021

Pracovná skupina IAF pre vzdelávanie s radosťou predstavuje svoju vzdelávaciu stratégiu pre rok 2021 v tomto odkaze8

Jej cieľom je: „Zostaviť a zosúladiť globálne vzdelávacie zdroje pre ochranu sokoliarstva a dravcov v rámci IFEP, na využitie všetkým členom medzinárodnej sokoliarskej komunity.“

Dúfame, že sa nám podarí ponúknuť čo najviac rôznych vzdelávacích zdrojov pre všetkých členov našej medzinárodnej sokoliarskej rodiny. 

Žiadame kohokoľvek, kto chce prispieť svojím vzdelávacím obsahom, aby ho poslal na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ktokoľvek nám môže poslať vzdelávací obsah, nech už sú to kluby, jednotlivci alebo organizácie, s tým, že výbor pre obsah EWG určí, či sa obsah použije a všetok tento obsah bude bezplatne sprístupnený širokej verejnosti.

Taktiež vyzývame všetkých členov globálnej sokoliarskej komunity, aby nám poslali svoje vzdelávacie zdroje, ktoré budú slúžiť pre šírenie najlepších postupov a vedomostí o sokoliarstve s cieľom posilniť naše umenie.

Profily chorôb 9: Červy

9

Pracovná skupina IAF zaoberajúca sa problematikou Welfare uverejňuje deviaty diel stručných a jasných informácií o bežných chorobách postihujúcich dravé, sokoliarsky využívané vtáky. Dúfame, že z tohto diela vznikne informačná brožúra, ktorú sa nám podarí propagovať na našej web stránke a sociálnych sieťach. Budeme radi, ak sa brožúra dostane ako k samotným sokoliarom, tak aj k veterinárnym lekárom nešpecializovaným na vtáky, ktorí sa však s týmito problémami môžu stretnúť a týmto počinom ich inšpirovať k hlbšiemu nadhľadu do tejto tematiky. Deviaty diel, červy pripravila Dr. Andrea Villa a Dr. Dominik Fischer, DipECZM (WPH), z University of Giessen s prispením zvyšku pracovnej skupiny pre etiku a Welfare IAF.

Kliknutím na tento odkaz získate prístup k uvedenej publikácií. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Worms Disease profile.pdf)Worms Disease profile.pdf[Profily chorôb 9: Červy]109 kB