Info pre kandidátov v roku 2023

Kandidáti 2023

Dávam vám na vedomie, že termín sokoliarskej skúšky v roku 2023 je stanovený na 24.6.2023 (sobota).

Presný termín a miesto sokoliarskej skúšky (SOLŠ Banská Štiavnica) vám potvrdíme e-mailom min. 14 dní pred samotným termínom skúšky a svoju účasť na skúške budete musieť tiež potvrdiť e-mailom.

Zároveň Vám posielam info aj k sokoliarskym kurzom ktoré musíte mať absolvované aby ste boli pripustený na sokoliarsku skúšku.

Kurzy organizuje SKS pri SPK prostredníctvom skúšobných komisárov preto sa s informáciami k samotným kurzom obráťte na nich.

Kandidát SKS pri SPK musí počas kandidátskej praxe absolvovať sokoliarsky kurz pozostávajúci zo 4-och školení a to konkrétne:

-         veterinárna problematika,

-         wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik,

-         lov s dravcom – absolvovanie aspoň 1 loveckého dňa na medzinárodnom sokoliarskom stretnutí usporiadanom SKS pri SPK (akceptovanie strediskového stretnutia je podmienené písomnou žiadosťou a schválením prezídiom),

-         legislatíva týkajúca sa sokoliarstva.

Ak sa chcete zúčastniť sokoliarskej skúšky v roku 2023, už musíte mať absolvovaný kurz lov s dravcom a zaznačený v prihláške.

Sú naplánované 2 školenia kandidátov a to 27.5.2023 a 10.6.2023 na oboch budú 3 samostatné kurzy:

-         Veterinárna problematika

-         Wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik

-         Legislatíva týkajúca sa sokoliarstva

Nahlasovať sa treba priamo školiteľovi u ktorého sa aj platia poplatky za kurz, každá oblasť sa platí samostatne, poplatok za každé školenie je 20€, v prípade absolvovanie všetkých 3 školení je poplatok 60€ splatní hotovosti v deň konania školenia. 

Je možné si vybrať 1 kurz, 2 kurzy resp. všetky 3 kurzy, podľa toho čo komu chýba. Pri nahlasovaní účasti na školenie treba uviesť na ktoré školenie sa nahlasujete.

Začiatok školení je naplánovaný na 9 hod. predpokladaný koniec o 17 hod.

  • Skolenie kandidátov dňa 27.5.2023 sa uskutoční na Základnej škole v Štiavnických Baniach, Štiavnické Bane 128, Prosíme o prihlásenie sa pomocou SMS na tel. číslo 0914 162 958, (meno, priezvisko, kurz o ktorý je záujem)

Michal Pavol, Mgr.

969 81

Štiavnické Bane

Štiavnické Bane 128

0905 258 847

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  • Školenie kandidátov dňa 10.6. 2023 sa uskutoční v areáli SOKOLIARSTVO-KANÁT, Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota,

Prosíme o prihlásenie sa pomocou SMS na tel. číslo 0908 512 515, (meno, priezvisko, kurz o ktorý je záujem)

Kanát Jaroslav

979 01

Mojím

Mojín 40

0908 512 515

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na školenie kandidátov si treba priniesť  tlačivo „PRIHLÁŠKA NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU Slovenského klubu sokoliarov pri SPK“ do ktorého Vám školiteľ vyznačí absolvovanie sokoliarskeho kurzu.

Splnenie kritéria pre kandidátov, pripustenia na sokoliarsku skúšku:

  • majú mim. 18 rokov v deň skúšky,
  • majú minimálne 1 ročnú kandidátsku prax,
  • majú spravenú skúšku z poľovníctva (známka z poľovníctva na vysvedčení),
  • absolvovali všetky povinne školenia.

Samotná skúška prebieha formou testu a ústneho doskúšania.

Na sokoliarsku skúšku musíte okrem vedomostí priniesť tlačivo „PRIHLÁŠKA NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU Slovenského klubu sokoliarov pri SPK“ ktoré bude v príslušnej časti podpísané od školiteľa, sokoliarsku výstroj, predložiť k nahliadnutiu buď poľovný lístok alebo vysvedčenie o absolvovaní skúšky z poľovníctva a mať uhradené všetky poplatky.

Podmienky týkajúce sa školení spĺňajú tí čo absolvovali sokoliarsky kurz z:

1)     veterinárnej problematiky,

2)     wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik

3)     lov s dravcom – účasť na stretnutí

4)     legislatíva týkajúca sa sokoliarstva – teoretické školenie kandidátov

Na samotnú skúšku treba priniesť:

-         vypísanú potvrdenú (od školiteľov) prihlášku na sokoliarsku skúšku,

-         k nahliadnutiu vysvedčenie alebo poľovný lístok,

-         sokoliarsku výstroj

-         potvrdenie o zaplatení poplatkov resp. zaplatiť na mieste,

-          vedomosti :o)

V prílohe Vám posielam skúšobný poriadok, kde sú uvedené podmienky za akých sa sokoliarska skúška vykonáva.

Členské poplatky ktoré musí mať kandidát pred samotnou skúškou uhradené sú:  zápisné 20, členské za rok keď si kandidát 25, členské za ten rok keď robíš skúšku a budeš členom 25 a poplatok za samotnú skúšku 20, čo je dokopy 90 €. Potom keď budeš členom tak sa platí len členské 25 € ročne.

Môžeš to zaplatiť na účet alebo priamo na skúške. Účet klubu je zverejnený na stránke www.sokoliari.eu

S pozdravom  

                                       Ing. Daniel Haraba                                                                  

                                      tajomník SKS pri SPK                                                          

Sokoliarstvu zdar

www.sokoliari.eu