Podmienky vykonávania kandidátskej praxe

 

PODMIENKY VYKONÁVANIA KANDIDÁTSKEJ PRAXE, AKO SÚČASTI PRÍPRAVY NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU

Splnenie kritéria pre kandidátov, pripustenia na sokoliarsku skúšku:

 • majú mim. 18 rokov v deň skúšky,
 • majú minimálne 1 ročnú kandidátsku prax,
 • majú spravenú skúšku z poľovníctva (známka z poľovníctva na vysvedčení),
 • absolvovali všetky povinne školenia.

Samotná skúška prebieha formou testu a ústneho doskúšania.

Na sokoliarsku skúšku musíte okrem vedomostí priniesť tlačivo „PRIHLÁŠKA NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU Slovenského klubu sokoliarov pri SPK“ ktoré bude v príslušnej časti podpísané od školiteľa, sokoliarsku výstroj, predložiť k nahliadnutiu buď poľovný lístok alebo vysvedčenie o absolvovaní skúšky z poľovníctva a mať uhradené všetky poplatky.

Podmienky týkajúce sa školení spĺňajú tí čo absolvovali sokoliarsky kurz z:

 1. veterinárnej problematiky,
 2. wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik
 3. lov s dravcom – účasť na stretnutí
 4. legislatíva týkajúca sa sokoliarstva – teoretické školenie kandidátov

Na samotnú skúšku treba priniesť:

 • vypísanú potvrdenú (od školiteľov) prihlášku na sokoliarsku skúšku,
 • k nahliadnutiu vysvedčenie alebo poľovný lístok,
 • sokoliarsku výstroj
 • potvrdenie o zaplatení poplatkov resp. zaplatiť na mieste,
 • vedomosti :o)

Členské poplatky -  zaplatiť zápisné 20, členské za rok keď si kandidát 25, členské za ten rok keď robíš skúšku a budeš členom 25 a za samotné skúšky 20, čo je dokopy 90 €. Potom keď budeš členom tak sa platí len členské 25 € ročne.

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov pred sokoliarskou skúškou do SKS pri SPK: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, kandidát
Napr.: Adam Prvý, kandidát
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná.

Môžeš to zaplatiť na účet alebo priamo na skúške. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (prihlaska_sokoliarska_skuska_SKSpriSPK.pdf)prihlaska_sokoliarska_skuska_SKSpriSPK.pdf[Žiadosť pre vykonanie sokoliarskej skúšky SKS pri SPK]133 kB