Minimálne a špeciálne požiadavky na držbu sokoliarskych dravcov a sov v zajatí

Minimálne požiadavky sa vzťahujú na:

  • Sokoliarsky využívané dravé vtáky
  • Dravé vtáky za účelom komerčného ,záujmového a záchranného chovu
  • Dravé vtáky počas veterinárnej starostlivosti a rehabilitácie u ktorých sa využívajú sokoliarske metódy manipulácie.

Zahrňuje rody Falconiformes a Strigiformes a nasledovné čeľade:

  • Supy nového sveta (Catharidae),
  • Kršiaky (Pandionidae),
  • Jastraby  (Accipitridae),
  • Hadiare (Sagittaridae)
  • Sokoly (Falconidae),
  • čeľaď Sov (Strigiformes a Tytto).
Termín dravce sa bude vzťahovať na všetky hore uvedené druhy súvisiace s týmto dokumentom. Najčastejšie chované a sokoliarsky využívané dravce sa nachádzajú v tabuľke 1 a 2. Dravce sa v prírode vyskytujú na celom kontinente, žijú solitárne, v pároch alebo v skupinách. Vyskytujú sa v životnom prostredí všetkých klimatických zón. Dravce sa živia veľkou varietou koristí, druhovej pestrosti, ktoré zahrňujú cicavce, vtáctvo, hmyz, ktoré buď chytajú alebo zabíjajú sami, alebo nachádzajú mŕtve. Niektoré druhy sú lovci-špecialisti a vyžadujú špeciálnu diétu. Taktiež existujú druhy, ktorých denné kŕmenie musí byť suplementované zložkou rastlinného pôvodu. Sokoly a sovy si nestavajú hniezda. Ale niektoré iné druhy dokážu postaviť hniezda enormných rozmerov. Hniezdny materiál pozostáva zo stromov špecifických pre daný druh. Môžu však hniezdiť aj na skalných útesoch, na zemi a v dierach. Ako náhradu sa dokážu adaptovať aj na hniezdenie na stavbách. V súčasnosti  144 rôznych druhov sov a 291 iných dravcov je taxonomizovaných. Všetky druhy dokážu skrotnúť a počas tisícročí boli vo výcviku človeka a využívali sa na lov formou sokoliarstva. Držba dravcov si vyžaduje špeciálne vedomosti. Zranené a nájdené dravce musia byť odovzdané oficiálne uznaným a danými vedomosťami spôsobilým inštitúciám. Import, export, vlastníctvo a manipulácia s dravcami musí byť striktne dodržiavaná s platnou legislatívou.
 
Špeciálne informácie k držbe
Všeobecné požiadavky na držbu dravcov
Dravce musia byť držané vo voliérach alebo v prostredí podliehajúcom striktnej kontrole a dohľadu (viď sekcia 4), ak  sú využívané na tréning a sokoliarstvo. Komerčné využitie dravcov podlieha špeciálnej úprave platnej legislatívy. V prirodzených podmienkach dravce vyžadujú veľké teritóriá, v závislosti od druhu a rozmnožovacieho obdobia. Intolerantné jedince jedného alebo viacerých druhov nesmú byť držané spoločne kvôli možnému zraneniu. Vybavenosť voliér na držbu dravcov musí byť uspôsobená, aby eliminovala ľubovoľné poranenie, resp. poškodenie peria. Siete voliér musia byť pravidelne pod kontrolou z dôvodu ich poškodenia a napnutia. Oprava a údržba pletív sa musí vykonávať v čase, aby nedošlo k zakliesneniu a zachyteniu jedincov, ktoré by mohli ostať visieť. Králičie pletivo nesmie byť používané. Preferencie budú mať poplastované pletivá z bodovanej ocele. Priehľady v stenách a priečkach musia byť konštruované, aby do nich nemohli narážať a cez nich prelietať dravce a následne sa poraniť. Ak predátori môžu ohroziť zdravie a život dravcov, musia byť vykonané opatrenia na zamedzenie spoločného kontaktu: uzatvárateľné voliéry, hlboko v zemi umiestnené pletivá. Opatrenia musia byť vykonané aj pred nepriaznivými klimatickými podmienkami ako je dážď, chlad a vietor. Musí byť zabezpečený tepelný komfort v závislosti od druhu. Dravce musia byť chránené pred poranením z dôvodu stresu. Ohrozovanie dravcov blízkosťou ľudí a iných zvierat sa dosahuje vyčlenenou zónou, kde vtáci dosahujú kľud a majú pocit bezpečia. Dravce na voľnom verejnom priestranstve musia byť umiestnené v adekvátnej vzdialenosti od okoloidúcich z dôvodu obmedzenia stresu. Aj krotké jedince musia byť vo vzdialenosti zamedzujúcej stres. Uzavreté voliéry sú nevyhnutné, ak ich rozmery nie sú signifikantne väčšie ako minimálne vyžadované rozmery.