Kondičná výkonnosť u dravcov a klinické metódy jej hodnotenia