Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 2022

sksPozývame Vás na výročnú členskú schôdzu SKS pri SPK, ktorá sa uskutoční 26. marca 2022 v priestoroch TU vo Zvolene (hlavná budova - miestnosť B8). Začiatok prezentácie je od 9 hod. a samotná schôdza začne o 10 hod. poprosím o dôslednosť.

Poprosil by som tých z Vás ktorý ešte nepredložili k nahliadnutiu poľovný lístok aby si ho priniesli a odkontrolovali v prezenčnej listine správnosť uvedených údajov.

Všetky dôležité informácie nájdete v časti Aktuálne - Info pre členov - Členské schôdze.

Daniel Haraba
tajomník SKS pri SPK