Sokoliarska skúška

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky, t.j. budú mať vytlačenú a podpísanú prihlášku na sokoliarsku skúšku v nej: 

  • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát min. od roku 2018),
  • absolvované školenie,
  • potvrdenú účasť na stretnutí a
  • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok). Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie). 

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú:
zápisné do klubu 20 €
+ členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 €
+ členské za tento rok v ktorom budete robiť skúšku 20 €
+ samotný poplatok 20 € za skúšku.

Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

Zároveň musí priniesť:
fotografiu
výstroj na dravca
výstroj sokoliara
poľovný lístok resp. vysvedčenie o skúške z poľovníctva

Účasť na sokoliarskej skúške sa potvrdzuje e-mailom na dresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Skúška sa vykonáva formou testu + doskúšanie z chybných testových otázok.
Kandidát absolvuje 4 okruhy, z každého okruhu 20 otázok na jeden test.

I. skupina  - história sokoliarstva a legislatíva
II. skupina - sokoliarska zoológia
III. skupina - chov loveckých dravcov a choroby dravcov
IV. skupina – sokoliarsky výcvik a lov

Hodnotenie je nasledovné:
V každom zo štyroch okruhov otázok musí byť minimálne 14 správnych odpovedí.
Ak nebude splnené táto základná podmienka sokoliarska skúška sa vyhodnotí ako neúspešná. (kandidát neprospel a nejde ani na ústne skúšanie).
Po skončení skúšky na neverejnej porade zhodnotí skúšobná komisia výsledok skúšky.

Uchádzač je ohodnotený hodnotením:
-     „prospel s vyznamenaním“ - keď z písomnej časti získal 95 % a viac a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako excelentné,
-     „prospel“ - keď z písomnej časti získal 75 % až 94 % a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako dostatočné,
-     „neprospel“ - keď z písomnej časti získal menej ako 75 %, v tomto prípade nie je ani pripustený na ústnu časť.  

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (prihlaska_na_skusku_SKS_pri_SPK.pdf)prihlaska_na_skusku_SKS_pri_SPK.pdf[Prihláška na sokoliarsku skúšku]154 kB