SKS

 • Ako sa stať sokoliarom

  Ten, kto sa chce stať na Slovensku sokoliarom musí absolvovať

  • minimálne jednoročnú kandidátsku prax u skúseného sokoliara (prax môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov)
  • skúšku z poľovníctva, ktorú organizujú Obvodné poľovnícke komory v jednotlivých regiónoch (túto skúšku je možné absolvovať po dovŕšení 16 rokov), alebo musí byť poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom a po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo
 • Sokoliarska skúška

  Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky, t.j. budú mať vytlačenú a podpísanú prihlášku na sokoliarsku skúšku v nej: 

  • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát min. od roku 2018),
  • absolvované školenie,
  • potvrdenú účasť na stretnutí a
  • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok).