Ako sa stať sokoliarom

Ten, kto sa chce stať na Slovensku sokoliarom musí absolvovať

  • minimálne jednoročnú kandidátsku prax u skúseného sokoliara (prax môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov)
  • skúšku z poľovníctva, ktorú organizujú Obvodné poľovnícke komory v jednotlivých regiónoch (túto skúšku je možné absolvovať po dovŕšení 16 rokov), alebo musí byť poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom a po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo
  • sokoliarsku skúšku, ktorú vykonáva poľovnícka organizácia na základe poverenia Slovenskou poľovníckou komorou, ktorá organizuje sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku podľa § 42 ods. 1 písm. f) zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov neskorších predpisov

Všetky informácie o kandidátskej praxi a sokoliarskej skúške nájdete TU

s